_RSIvsValue_EA – expert for MetaTrader 4

  • A+

If the RSI is Below 50 - opens sell (closes buy)

If RSI is Upper 50 - opens buy (closes sell)

RSI - 14

SL 100, TP 300, TS 0

_RSIvsValue_EA - expert for MetaTrader 4

Strategy Tester Report
RSI_Value_EA
XM.COM-Demo (Build 509)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres 4 Godziny (H4) 2013.06.03 00:00 - 2014.02.19 23:59 (2013.06.01 - 2014.02.20)
Model Tylko ceny otwarcia (tylko dla Automatycznych Strategii które bezpoœrednio kontrolujš otwarcie słupków)
Parametry MagicNumber=10001; Lots=1; StopLoss=100; TakeProfit=300; TrailingStop=0; Slippage=3;
Słupki w teœcie 2113 Ticki użyte w modelu 3223 Jakoœć modelowania n/a
Błedy na wykresie 0
Depozyt poczštkowy 10000.00
Całkowity zysk netto 6222.80 Zysk brutto 14860.70 Strata brutto -8637.90
WskaŸnik zysku 1.72 Przewidywany zysk 132.40
Największa strata bezwzględna 0.00 Maksymalna strata względna 2565.40 (16.19%) Strata relatywna 16.19% (2565.40)
Iloœć transakcji w sumie 47 Krótkie pozycje (zyskownych %) 15 (13.33%) Długie pozycje (zyskownych %) 32 (34.38%)
Transakcje zyskowne (% wszystkich) 13 (27.66%) Transakcje stratne (% wszystkich) 34 (72.34%)
Największa zyskowna transakcja 2989.20 stratna transakcja -848.00
Œrednia zyskowna transakcja 1143.13 stratna transakcja -254.06
Maksymalna iloœć transakcji zyskownych pod rzšd (zysk w pln) 2 (3059.20) iloœć transakcji stratnych pod rzšd (straty w pln) 13 (-2529.40)
Największy nieprzerwany zysk (suma transkacji zyskownych) 3059.20 (2) nieprzerwana strata (suma transkacji stratnych) -2529.40 (13)
Œrednia iloœć transakcji zyskownych pod rzšd 1 iloœć transakcji stratnych pod rzšd 4

Comment

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: