_MAvsMA_ema – expert for MetaTrader 4

  • A+

In the model there is set

Ma 2 crosses 35 upper - buy, (close sell)

Ma 2 crosses 35 blow - sell (close buy)

SL 30, TP 200 and TS 60,

Of course you can change in the code parameters of MAs

I use only Exponential MA

Enjoy!

_MAvsMA_ema - expert for MetaTrader 4

Strategy Tester Report
MA_MA 2-35_EA
XM.COM-Demo (Build 509)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres 4 Godziny (H4) 2013.06.03 00:00 - 2014.02.19 23:59 (2013.06.01 - 2014.02.20)
Model Tylko ceny otwarcia (tylko dla Automatycznych Strategii które bezpoœrednio kontrolujš otwarcie słupków)
Parametry MagicNumber=10001; Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=300; TrailingStop=60; Slippage=3;
Słupki w teœcie 2113 Ticki użyte w modelu 3223 Jakoœć modelowania n/a
Błedy na wykresie 0
Depozyt poczštkowy 10000.00
Całkowity zysk netto 4482.40 Zysk brutto 13169.40 Strata brutto -8687.00
WskaŸnik zysku 1.52 Przewidywany zysk 99.61
Największa strata bezwzględna 0.00 Maksymalna strata względna 3550.80 (24.42%) Strata relatywna 24.42% (3550.80)
Iloœć transakcji w sumie 45 Krótkie pozycje (zyskownych %) 23 (30.43%) Długie pozycje (zyskownych %) 22 (31.82%)
Transakcje zyskowne (% wszystkich) 14 (31.11%) Transakcje stratne (% wszystkich) 31 (68.89%)
Największa zyskowna transakcja 2989.20 stratna transakcja -311.60
Œrednia zyskowna transakcja 940.67 stratna transakcja -280.23
Maksymalna iloœć transakcji zyskownych pod rzšd (zysk w pln) 2 (3939.20) iloœć transakcji stratnych pod rzšd (straty w pln) 8 (-2322.80)
Największy nieprzerwany zysk (suma transkacji zyskownych) 3939.20 (2) nieprzerwana strata (suma transkacji stratnych) -2322.80 (8)
Œrednia iloœć transakcji zyskownych pod rzšd 1 iloœć transakcji stratnych pod rzšd 3

Comment

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: